Archive for Month: March 2023

ŽENIDBA KRALJA VUKAŠINA

OPŠIRNO PREPRIČANA “ŽENIDBA KRALJA VUKAŠINA” THE WEDDING OF KING VUKAŠIN IN FULL DETAILS Priča se da je mali, žgoljavi kralj Vukašin poslao pismo King Vukašin, a scrawny little fellow, sent a letter to Vidosavi, ljubi vojvode Momčila. U pismu je predložio da Vidosava otruje Momčila, uda se za njega, Vukašina, […]